Koulutus, fasilitointi, työpajat ja luennot

Huom! Järjestämämme koulutukset ovat tauolla. Voit kuitenkin olla yhteydessä meihin mailitse: info@feministinenpedagogiikka.fi.

Toimimme fasilitoijina, kouluttajina ja vierailevina luennoitsijoina laajasti feministisen pedagogiikan alalla. Jos haluaisit meidät vierailulle organisaatioosi tai tapahtumaasi, ota yhteyttä.

Alla on esimerkkejä työpajoista ja luennoista, joita toteutamme suomeksi sekä englanniksi.

Turvallisemmat tilat

Työpajakokonaisuus yhteisöille turvallisemman tilan periaatteiden määrittelyn ja käyttöönoton tueksi. Turvallisemmat tilat ovat vuosikymmeniä vanha perustavanlaatuinen feministinen käytäntö, jolla on tarkoitus suojata tilassa olevia ja käyviä ihmisiä sekä yhteisöä syrjinnältä ja häirinnältä. Samalla tarkkaan mietityt turvallisemman tilan periaatteet ohjaavat tilaa tai yhteisöä kaikille toimivaksi torjumalla syrjintää ja häirintää ennaltaehkäisevästi.

Arvostrategiatyö

Taide- ja kulttuuriorganisaatioiden arvokeskustelun tueksi rakennettu työpaja. Laajan osallistujaryhmän kanssa toteutettu arvokeskustelutyöpaja kartoittaa yhteisön arvopohjaa ja ohjaa määrittelemään sekä toteutuvia arvoja että tavoitearvoja tarkemmin. Työpajan sensitiivinen ja perusteellinen pedagogiikka tähtää siihen, että organisaation dynamiikkaa määrittelevistä arvoista pystyttäisiin puhumaan ja niiden vaikutuksia sanoittamaan.

Feministisen pedagogiikan perusteita

Työpajassa käydään läpi feministisen pedagogiikan peruskäsitteet ja työkalut. Työpaja toimii johdatuksena aiheen äärelle ja siihen, miten läpileikkaava yhdenvertaisuus ja saavutettavuus helpottavat kaikkien yhteisössä toimivien henkilöiden työskentelyä ja auttavat rakentamaan vahvempaa, avoimempaa oppivaa yhteisöä.

Ilman X en enää voisi

Työpajassa suhtaudutaan kriittisesti ja lempeästi oman toiminnan kehittämiseen niin henkilökohtaisella, ammatillisella kuin organisatorisellakin tasolla. Työpajassa käydään läpi erilaisia skenaarioita, joissa mielikuvaharjoittelun avulla unelmoiminen alkaa uuden rakentamisen sijaan vanhan purkamisella ja poisoppimisella.

Queer + Crip -teemaopastukset

Olemme vetäneet vuodesta 2018 Queer + Crip -teemaopastuksia muun muassa Suomen valokuvataiteen museolla. Teemaopastukset toteutetaan riippumatta siitä, onko näyttelyn sisällöissä tai teemoissa näkyviä queer- tai crip-teemoja. Opastukset ovat vahvasti keskustelupainotteisia ja niissä keskitytään oman sekä kollektiivisen katseen ja tulkinnan tarkasteluun, haastamiseen ja kehittämiseen.

Arkkitehtuuri ihmisen jälkeen

Millaiseksi arkkitehtuuri muuttuu, kun tarkastelemme sitä vähemmän ihmiskeskeisesti? Arkkitehtuurimuseon teemaopastuksella pohditaan yhdessä ajankohtaisia näyttelyitä ihmisen jälkeisen ajan, ekofilosofian ja ilmastokriisin näkökulmista. Osallistavalla teemaopastuksella syvennytään näyttelyn teemoihin uudelleen tulkitsemalla näyttelyn lähtökohtia, esillä olevia materiaaleja ja tekstejä ja muovaamalla niiden merkityksiä.