Koulutus, työpajat ja luennot

Huom! Järjestämämme koulutukset ovat tauolla. Voit kuitenkin olla yhteydessä meihin mailitse: info@feministinenpedagogiikka.fi.

Toimimme kouluttajina ja vierailevina luennoitsijoina laajasti feministisen pedagogiikan alalla. Jos haluaisit meidät vierailulle organisaatioosi tai tapahtumaasi, ota yhteyttä.

Alla on esimerkkejä työpajoista ja luennoista, joita toteutamme suomeksi sekä englanniksi.

Turvallisemmat tilat

Työpaja yhteisöille turvallisemman tilan periaatteiden määrittelyn ja käyttöönoton tueksi. Turvallisemmat tilat ovat perustavanlaatuinen feministinen käytäntö, jolla tilaa tai yhteisöä voidaan rakentaa kaikille toimivaksi. Samalla tarkkaan mietityt turvallisemman tilan periaatteet suojaavat tilassa olevia ja käyviä ihmisiä sekä yhteisöä syrjinnältä.

Arvostrategiatyö

Taide- ja kulttuuriorganisaatioiden arvokeskustelun tueksi rakennettu työpaja. Laajan osallistujaryhmän kanssa toteutettu arvokeskustelutyöpaja kartoittaa yhteisön arvopohjaa ja ohjaa määrittelemään sekä toteutuvia arvoja että tavoitearvoja tarkemmin. Työpajan sensitiivinen ja perusteellinen pedagogiikka tähtää keskustelun aitoon osallistavuuteen.

Feministisen pedagogiikan perusteita

Työpajassa käydään läpi feministisen pedagogiikan peruskäsitteet ja työkalut. Työpaja toimii johdatuksena aiheen äärelle ja siihen, miten läpileikkaava yhdenvertaisuus ja saavutettavuus helpottavat kaikkien yhteisössä toimivien henkilöiden työskentelyä ja auttavat rakentamaan vahvempaa, avoimempaa oppivaa yhteisöä.

Ilman X en enää voisi

Työpajassa suhtaudutaan kriittisesti ja lempeästi oman toiminnan kehittämiseen niin henkilökohtaisella, ammatillisella kuin organisatorisellakin tasolla. Työpajassa käydään läpi erilaisia skenaarioita, joissa mielikuvaharjoittelun avulla unelmoiminen alkaa uuden rakentamisen sijaan vanhan purkamisella ja poisoppimisella.

Queer + Crip -teemaopastukset

Olemme vetäneet vuodesta 2018 Queer + Crip -teemaopastuksia Suomen valokuvataiteen museolla. Teemaopastukset toteutetaan riippumatta siitä, onko näyttelyn sisällöissä tai teemoissa näkyviä queer- tai crip-teemoja. Opastukset ovat vahvasti keskustelupainotteisia ja niissä keskitytään oman katseen tarkasteluun, haastamiseen ja kehittämiseen.

Arkkitehtuuri ihmisen jälkeen

Millaiseksi arkkitehtuuri muuttuu, kun tarkastelemme sitä vähemmän ihmiskeskeisesti? Arkkitehtuurimuseon teemaopastuksella pohditaan yhdessä ajankohtaisia näyttelyitä ihmisen jälkeisen ajan, ekofilosofian ja ilmastokriisin näkökulmista. Osallistavalla teemaopastuksella syvennytään näyttelyn teemoihin uudelleen tulkitsemalla näyttelyn lähtökohtia, esillä olevia materiaaleja ja tekstejä ja muovaamalla niiden merkityksiä.