Info

Sivusto / Meistä / CV / Julkaisut

Alkuun lyhyt huomautus:

Saamenmaan kolonisaatiosta

Haluamme julkisesti tunnustaa, että Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän valtiot sijaitsevat osittain Saamenmaan alueella (Sápmi). Me kunnioitamme ja osoitamme tukemme saamelaisille, jotka ovat Saamenmaan alkuperäiskansa, ja tunnustamme heidän oikeutensa alkuperäiskansana. Tunnustamme heidän suvereniteettinsa ja kunnioitamme heidän kulttuurista huoltajuuttaan.

Tämä tunnustus on esimerkki siitä, kuinka tunnustaa suomalainen nykykolonisaatio Etelä-Suomessa työskennellessä. Kannustamme sen käyttöön kaikissa julkaisuissa ja julkisissa tilaisuuksissa. Tunnustus on laadittu yhteistyössä saamelaisista kulttuurialan toimijoista koostuvan ryhmän kanssa. Lisätietoja saamelaisista ja dekolonisaatiosta löydät Faktalavvu-sivustolta ja tästä videosta, sekä teoksesta Vastatuuleen – Saamen kansan pakkosuomalaistamisesta ja Eatnameamet – Hiljainen taistelumme -dokumenttielokuvasta.

Sivusto

Feministinenpedagogiikka.fi -sivusto on rakenteilla. Tämän sivuston tarkoituksena on toimia feministisen pedagogiikan työkalupakkina ja keskustelualustana sekä kohtaamispaikkana kaikille feminismistä ja feministisestä (pois)oppimisesta ja toiminnasta kiinnostuneille. Sivulla julkaistaan tulevaisuudessa zinejä feministiseen pedagogiikkaan liittyen sekä tarjotaan koulutusta, työpajoja sekä luentoja. Sivua ylläpitävät kuvataidepedagogit Jemina Lindholm ja Kaura Raudaskoski. Kaikkien sisällöntuottajien ja vierailijoiden tiedot mainitaan kontribuutioiden yhteydessä.

Sivusto laajentuu ja käännetään englanniksi tulevaisuudessa.

Sivuston keskeiset moderointiperiaatteet lyhyesti: Ei rasismia, ei transfobiaa, ei homofobiaa, ei cis-heteroseksismiä, ei misogyniaa, ei ableismia, ei sanismia, ei luokkasortoa, ei lihavuusfobiaa, ei lajisortoa.


Meistä

Jemina Inkeri Lindholm on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija, kuvataide- ja yhteisöpedagogi sekä tuottaja. Hän käsittelee teoksissaan läheisyyttä, sairautta ja terveyttä sekä yhdessäolon prosesseja, jotka ottavat usein videon, valokuvan tai rakennetun tilanteen muodon. Hän rakastaa yhdessä työskentelyä, koska se on oikealla tavalla tehokasta, radikaalisti turvallista ja mahdollistaa välittömän palautteen vastaanottamisen ja antamisen. Jeminan päämielenkiinnonkohteena ovat nykytaiteen, sairauden ja crip-teorian risteyskohdat. Tällä hetkellä hän tekee taidejulkaisua saavutettavuudesta Jessie Bullivantin kanssa. Hän on Muu ry:n hallituksen jäsen.

Kaura Raudaskoski on Helsingissä asuva taide- ja yhteisöpedagogi, taiteilija ja filosofi. Häntä kiinnostaa taidekasvatuksen yhdistäminen moraalifilosofian, sukupuolentutkimuksen, feminististen käytäntöjen ja posthumanismin kanssa. Kaura käsittelee laajasti kohtaamisen teemoja sekä taiteellisessa että pedagogisessa työskentelyssään, kuten sosiaalista oikeudenmukaisuutta, erilaisia yhdessä olemisen tapoja ja performatiivisuutta. Töitä yhdistää taiteen, keskustelun ja filosofisen ajattelun käyttäminen työkaluina kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Kauran opinnäyte Queering Finnish Art Education (2019) käsittelee queer-näkökulmaa ja -teoriaa suomalaisen taidekasvatuksen kontekstissa. Hän on Sateenkaarihistorian ystävät ry:n sihteeri ja hankekoordinaattori sekä kansainvälisen queer-historiakuukausien komitean perustajajäsen.

Yhdessä he muodostavat pedagogisen duon, joka on omistautunut feministiselle (pois)oppimiselle, pedagogiikalle ja tutkimukselle. Heidän työnsä keskittyy koulutuksiin, teemaopastuksiin ja keskustelutyöpajoihin julkisissa kulttuuri-instituutioissa, joissa pohditaan sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, sukupuoleen, kyvykkyyteen, toimijuuteen ja identiteettiin liittyviä kysymyksiä queer-, crip- ja posthumanistisista näkökulmista. Jemina ja Kaura ovat molemmat FAQ-tutkimuskollektiivin jäseniä ja järjestävät Queer+Crip teemaopastuksia Suomen valokuvataiteen museossa sekä Arkkitehtuuri ihmisen jälkeen -teemaopastuksia Arkkitehtuurimuseossa.

CV

Julkaisut

Lindholm & Raudaskoski (2021). “Tää on ensimmäinen kerta, kun musta puhutaan museossa” – Feministisestä taidepedagogiikasta. Filosofinen aikakausilehti niin&näin, Vol 108 Nro 1 (2021).

Lindholm & Raudaskoski (2021). The Space Between The Lines Is Not Neutral: Pedagogical Labour in Failing Institutions. Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti SQS, Vol 14 Nro 1-2 (2020): Queer History Month.

Lindholm & Raudaskoski (2020). Zine about Feminist Pedagogies: Discussing Intersectionality, Accessibility and Feminist Labour.

Lindholm & Raudaskoski (2019). Queer/Crip -teemaopastuksista – kysymistä ja vastaamasta kieltäytymistä. Kulttuuria kaikille -palvelun Puheenvuoro-blogi.

Lindholm, Jemina (2019). Nothing special – Zine-making as an approach to (critical) disability (studies) and as feminist art (pedagogical) practice.
Maisterin opinnäyte, Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. 

Raudaskoski, Kaura (Aapo) (2019). Queering the way: Queer theory in Finnish art education. Maisterin opinnäyte, Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. 

Suominen, A., Pusa, T., Raudaskoski, A., & Haggrén, L. (2019). Centralizing queer in Finnish art educationPolicy Futures in Education, SAGE Journals. 

nothing/special ZINE

Lindholm, Jemina (2018). nothing/special ZINE: A Collective Zine as an Approach to Critical Disability Studies and as Feminist Art Pedagogical Practice.
Teoksessa Suominen, A. & Pusa, T. (toim.) (2018). Feminism and queer in art education. Helsinki: Aalto Books.

Raudaskoski, Kaura (Aapo) (2018). Queer Should Be Here – Queering Finnish Art Education.
Teoksessa Suominen, A. & Pusa, T. (toim.) (2018). Feminism and queer in art education. Helsinki: Aalto Books.

Menneet tapahtumat

08/2023 | Queer + Crip -teemaopastus Rosa Loyn ja Neo Rauchin näyttelyyn Das Alte Land – Ikiaikainen maa, Taide- ja museokeskus Sinkka

03/2023 | Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus yleisötyössä -työpaja, Pedaali ry

2021-2022 | “Kenen ilmasto, kenen tulevaisuudet” -hankkeen ohjausryhmä, Punos

09/2022–11/2022 | Turvallisemman tilan periaatteet -prosessi, Designmuseo

06/2022 | Turvallisemman tilan periaatteet -koulutus ja työpaja, Amos Rex

11/2021 | Sateenkaarihistoriakuukauden avoimet Kriittiset yleisöopastukset Valokuvataiteen museossa Kaapelitehtaalla näyttelyyn Poliittisen valokuvan festivaali 2021: Linnun katse.

05/2021 | Feminist Leadership Platform, Urbanapa (Linkki alustalle)

04/2021 | Turvallisemman tilan periaatteet -koulutus ja etätyöpaja, Helsingin Yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsinki, FI

01/2021 | Taiteen perusopetusliiton Taidekasvatuspäivät, Vaasa, FI

12/2020 | Feminist Pedagogy and Visual Art, työpaja, Kuvataideakatemian tutkimuspäivät, Helsinki, FI 

11/2020 | Sateenkaarihistoriakuukauden avoin Queer+Crip -yleisöopastus Valokuvataiteen museon K1-näyttelytilassa Douglas Kirklandin näyttelyihin Coco Chanel ja Ilta Marilynin kanssa (Tapahtuman tiedot)

11/2020 | Turvallisemman tilan periaatteet, konsultointi ja työpaja, Suomen valokuvataiteen museo, Helsinki, FI (Linkki)

10/2020 | Yhdenvertaisuuspäivä, konsultointi ja työpaja, Suomen valokuvataiteen museo, Helsinki, FI (Linkki)

09/2020 | “Kenen äänellä opetat” transformatiivisen oppimisen täydennyskoulutus, Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura, Tampere, FI (Linkki)

05/2020 | Queer + Crip -teemaopastukset ehdolla Vuoden museopedagogiseksi teoksi, Pedaali ry

05/2020 | Feminist Leadership Platform (Linkki)

05/2020 | #StopHatredNow (Linkki)

03/2020 | Englanninkielinen avoin Queer+Crip -yleisöopastus Valokuvataiteen museon näyttelyyn Vivian Maier – Omakuva ja sen varjo (Facebook-tapahtuma)

02/2020 | Avoin Queer+Crip -yleisöopastus Valokuvataiteen museon näyttelyyn Vivian Maier – Omakuva ja sen varjo

11/2019 | Celebrating Rainbow History Month (Tapahtuman nettisivu)

10/2019 | Toisin katsottu museo -seminaari (Facebook-tapahtuma)

09/2019 | Avoin Queer+Crip -yleisöopastus Valokuvataiteen museon näyttelyihin Violetti meri (Hertta Kiiski) sekä Näkemättömät (Eurooppalaisen valokuvataiteen kesä)

06/2019 | Queering Memory: ALMS Conference Berlin 2019

2019–| Feministinen pedagogiikka, tuntiopetus ja työpajat, Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma sekä Visual Cultures, Curating and Contemporary Art -koulutusohjelma